Cumhurbaşkanlığı Türk Müziği Korosu, dönemi AKM’de açtı

Türk müziği klasikleri ortasında öyküsüyle özel bir yere sahip olan ve 19. yüzyılda Batı müziği ile birinci etkileşme örneklerinden biri olarak sayılabilecek rast makamındaki “Kar-ı Müşterek”, bestekar Dede Efendi ile periyodun devlet adamlarından Reisülküttap Mahmud Raif Efendi’nin ortak imzasını taşıyor.

Bestelenen makamlar

AA’da yer alan habere nazaran; İngiliz Mahmud olarak da bilinen Raif Efendi, Londra sefaretinde başkatipliği sırasında davet edildiği bir konserde çalınan bir yapıtın aklında kalan laytmotifini İstanbul’a dönüşünde dostu Dede Efendi’ye aktarmış. Dede Efendi, rast-1 cedid makamında bestelediği karın son kısmına Raif Efendi’den duyduğu ezgileri yerleştirerek yapıta “Kar-ı Müşterek” ismini vermiştir.

Hicaz örnekleri

Şef Mehmet Güntekin idaresindeki koro, ortalarında “Bir Acayib Hab-ı Gaflete Düştüm”, “Gamdan Azade Heman”, “Sevdim Tekrar Bir Nevcivan”, “Gözlerinden İçti Gönlüm” ve “Gülşen-i Hüsnüne Kimler Varıyor”un da bulunduğu eserler icra etti.

Konserin son kısmında ise hicaz makamından örnekler verildi.