DEVA Partili Yeneroğlun’dan Soylu’ya: Talimat verdiniz mi?

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, OHAL KHK’larıyla ihraç edilen lakin idari yargının misyona iade kararı verdiği kamu işçisinin durumuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

YARGI KARARLARI UYGULANMIYOR İDDİASI

Yeneroğlu, önergesinin münasebetinde şunları kaydetti:

“OHAL KHK’ları ve OHAL sona erdikten sonra 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamenin süreksiz 35’inci hususu uyarınca; ‘(…) terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu bedellendirilen (…)’ kamu vazifelileri, kamu misyonundan ihraç edilmişlerdir.

Kamu misyonundan çıkarılanlar, bu kararlar aleyhine idari yargıya başvurmaktadır. Bu müracaatları sonucunda yargı organlarınca haklı bulunarak misyona iadesine karar verilenlerden bilhassa İçişleri Bakanlığı çalışanı olanlarının, İçişleri Bakanlığı’nca yargı kararlarının hilafına vazifelerine iade edilmedikleri tez edilmekte ve bu istikametteki şikâyetler tarafımıza da ulaşmaktadır.

İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 28/1 hususu; ‘Danıştay, bölge yönetim mahkemeleri, yönetim ve vergi mahkemelerinin temele ve yürütmenin durdurulmasına ait kararlarının icaplarına nazaran yönetim, gecikmeksizin süreç tesis etmeye yahut aksiyonda bulunmaya mecburdur. Bu müddet hiçbir halde kararın yönetime bildiriminden başlayarak otuz günü geçemez’ kararını âmirdir. Ayrıyeten Anayasamızın 9’uncu hususu uyarınca mahkemeler Türk Milleti ismine karar verir.”

“30 GÜNLÜK YASAL MÜDDET İÇİNDE UYGULANMAYAN KARARLAR MEVCUT MUDUR?”

Yeneroğlu, Bakan Soylu’ya şu soruları yöneltti:

– Bakanlığınızca gerek 375 sayılı KHK kapsamında gerekse OHAL KHK’ları ile kamu vazifesinden çıkarma kararları hakkında idari yargı tarafından verilen iptal yahut yürütmenin durdurulması kararlarından 30 günlük yasal müddet içerisinde uygulanmayan kararlar mevcut mudur? Mevcut ise yasal mühlet içerisinde uygulanmamış kaç adet idari yargı kararı vardır?

– Yasal mühleti içerisinde uygulanmayan idari yargı kararları mevcut ise Türk Milleti ismine karar veren mahkemelerin kararlarını uygulamamaya dair oluşturulan kurum teamülü nasıl oluşmuştur?

– İçişleri Bakanı olarak, idari yargı kararlarının uygulanmamasına yönelik yazılı yahut şifahi bir talimat yahut müsaade verdiniz mi?