Ziraî Kuraklık İdaresinin çalışma temelleri düzenlendi

Türkiye genelinde yaşanması mümkün ziraî kuraklığın tesirlerini azaltmak ve ziraî kuraklıkla uğraş için “Tarımsal Kuraklık Yönetimi” kuruldu.

Şimdi de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu heyetin misyonları ile çalışma metot ve asılları belirlendi.

Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Tarımsal Kuraklık İdaresinin Vazifeleri, Çalışma Yordam ve Temelleri Hakkında Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tarımsal kuraklık vilayet kriz merkezi kuruluyor

Buna nazaran, Ziraî Kuraklık İdaresi bünyesinde, Ziraî Kuraklık İdaresi Uyum Şurası ile bu konseye bağlı çalışan İzleme, Erken İkaz ve Kestirim Komitesi, Risk Kıymetlendirme Komitesi, bilgi akış üniteleri, çalışma kümeleri ve ziraî kuraklık vilayet kriz merkezi bulunacak.

AA’nnı haberine nazaran, Ziraî Kuraklık İdaresi, Bakanlık uyumunda, merkez ve vilayet idare ünitelerinden oluşacak.

Tarımsal Kuraklık Hareket Planı yapılacak

Tarımsal Kuraklık İdaresince alınan kararlar ve uygulamalar doğrultusunda gerek yerleşim yerlerinde gerekse kırsal kesimde kuru ve sulu ziraat alanlarında su idaresi, yatırımlar, tarım teknikleri, tohum ve bitki çeşitliliği, sulama teknikleri, hastalık ve zararlılarla çaba, ekonomik ve toplumsal takviyeler, mera otlatma planları, arazi kullanım planları, kısıtlamalar ve acil aksiyonun uygulanmasına yönelik her türlü önlemi kapsayan Ziraî Kuraklık Hareket Planı belirlenecek.

Yönetimin çalışma esasları

Yönetmelikle, İzleme, Erken İhtar ve Varsayım Komitesi, Risk Kıymetlendirme Komitesi, data akış üniteleri, çalışma kümeleri ile ziraî kuraklık vilayet kriz merkezlerinin vazifeleri de düzenlendi. Yönetmelikle ayrıyeten “Tarımsal Kuraklık Yönetimi”nin çalışma asılları da tespit edildi.

  • Bu kapsamda, Ziraî Kuraklık İdaresi Uyum Şurası kararları, ilgili bakanlıklar ve ziraî kuraklık vilayet kriz merkezlerince yürütülecek.
  • Tarımsal Kuraklık İdaresi Uyum Şurası ismine, toplantıların düzenlenmesi, ziraî kuraklığın izlenmesi, denetlenmesi ve Şura tarafından alınan sonuçların kıymetlendirilerek raporlanması ile ilgili uyum hizmetleri Tarım Islahatı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.
  • İl ziraî kuraklık hareket planlarının, olağan şartlarda ve kuraklık sürecindeki çalışmalarının seyri, Ziraî Kuraklık İdaresi Uyum Kurulunca takip edilerek, gerekli önlemler alınacak.
  • Davet edilen sivil toplum kuruluşları, sulama ve üretici birlikleri ile kooperatif başkanlık temsilcileri, toplantılara oy hakkı bulunmaksızın iştirak sağlayacak.
  • Tarımsal kuraklık vilayet idaresi de ziraî kuraklık vilayet kriz merkezi ismi altında Ziraî Kuraklık İdaresi Uyum Şurası kararlarını uygulayacak ve Ziraî Kuraklık Aksiyon Planları çalışmalarını vilayet seviyesinde yürütecek.